KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
Pareigybės lygis B
Funkcijos: prižiūrėti įstaigos IT ir kompiuterių nuolatinį darbą; teikti metodinę pagalbą darbuotojams IT organizavimo ir plėtros klausimais; koordinuoti įstaigos IT tinkamą panaudojimą; iš dalies programuoti įstaigos kompiuterius; administruoti įstaigos interneto svetainę, kad būtų užtikrintas tėvų/globėjų informavimo procesas; administruoti įstaigos informacines sistemas.
Reikalavimai: turėti aukštąjį informatikos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacines technologijas, jų sistemų darbą, duomenų bei informacinių technologijų saugumo priemones; sugebėti savarankiškai planuoti, analizuoti, apibendrinti informaciją; turėti darbo patirties IT srityje.

                                                                                                                                                                                                                                                     MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

Parsiųsti Adobe PDF formatu