MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS         Parsiųsti Adobe PDF formatu

Konkursas Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Paskelbta 2018-04-16

Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“ skelbia konkursą  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (pareigybės lygis A2, pareigybės kodas 134501) eiti.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktai pasiteirauti: telefonas. Nr. 8 528 39660, el. p. pasaka@elektrenai.lt

 

Reikalingas socialinis pedagogas 0,25 pareigybės dalies.

Asmuo, pageidaujantis eiti šias pareigas, turi turėti:

– įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos  kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

–  įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.