Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Direktorė Aldona Ščiukaitienė III vadybinė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Rimkienė  
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Birutė Drumstienė  
Vyriausioji  buhalterė Aušra Raulinaitienė  
Sekretorė, archyvarė Stefanija Kulevienė  
Logopedas    
Sveikatos priežiūros specialistė, dietistė Violeta Vetrova  
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Irena Leonavičienė vyresniojo mokytojo
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Čarienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Dalia Čepanonienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Silvinija Čižauskienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Olga Chvorostova vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Teresė  Drisvenina vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Janina Gaidienė vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Birutė Karpičienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nijolė Karužienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Valerija Kneižienė vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ieva Kriaučiūnaitė  
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Liepis  
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rita Pajaujienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ingrida Petrauskienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Olga Pundzevičienė vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Sakalinskienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rasa Stankevičienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rita Stankevičiūtė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Marytė Stropienė  
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Danguolė Visockienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Snieguolė Vyšniauskienė vyresniojo auklėtojo
Papildomo neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas Ovidijus Manomaitis