Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija
Direktorė Aldona Ščiukaitienė III vadybinė
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 
Ūkio dalies vedėja
Birutė Drumstienė  
Vyriausioji  buhalterė Aušra Raulinaitienė  
Sekretorė, archyvarė Stefanija Kulevienė  
Psichologo asistentė Ieva Butauskaitė
Logopedė, specialioji pedagogė
 Nijolė Gurinienė
 
Dietistė, prekių ir paslaugų pirkimo specialistė
Violeta Vetrova  
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Jovita Janavičiūtė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Čarienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Dalia Čepanonienė vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Olga Chvorostova vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Teresė  Drisvenina vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Janina Gaidienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vida Birutė Karpičienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Nijolė Karužienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Valerija Kneižienė vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ieva Kriaučiūnaitė  
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Karolina Leigienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Misevičienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Jolanta Liepis  
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rita Pajaujienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ingrida Petrauskienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Olga Pundzevičienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Violeta Sakalinskienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rasa Stankevičienė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rita Stankevičiūtė vyresniojo auklėtojo
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Marytė Stropienė  
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Danguolė Visockienė vyresniojo auklėtojo
Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Snieguolė Vyšniauskienė vyresniojo auklėtojo
Papildomo neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas Ovidijus Manomaitis