Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ nuostatai
Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo tvarkos taisyklių 1 priedas
Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo tvarkos taisyklės
Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 
Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka
Specialiosios pagalbos teikimo Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“  tvarkos aprašas