Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2017 m. gegužės mėn

                                                                                                                    stparsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2017 m. gegužės mėn.

                                                                                                                        parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2017 m. balandžio mėn

                                                                                                                                                                 parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2017 m. balandžio mėn. parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2017 m. kovo mėn. parsiųsti Adobe PDF formate

PPT mobilios grupės psichologo darbo Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ planas 2017 kovo mėn.

                                                                                                                                                           parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2017 m. kovo mėn.

                                                                                                                                                          parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2017 m. vasario mėn. parsiųsti Adobe PDF formate

PPT mobilios grupės psichologo darbo Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ planas 2017 vasario mėn.

                                                                                                                           parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2017 m. vasario mėn.

                                                                                                                                                           parsisiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2017 m. sausio mėn. parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2017 m. sausio mėn.

                                                                                                                            parsiųsti Adobe PDF formate
Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2017 metų veiklos planas

                                                                                                                                             parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2016 m. gruodžio mėn. parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2016 m. gruodžio mėn.

                                                                                                                         parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2016 m. lapkričio mėn.parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2016 m. lapkričio mėn.

                                                                                                                                                                parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2016 m. spalio mėn.   parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos planas 2016 m. spalio mėn.

                                                                                                                                                                  parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ renginių planas 2016 m. rugsėjo mėn.  parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdomosios veiklos stebėsenos  planas 2016 m. rugsėjo mėn.

                                                                                                                                                                   parsiųsti Adobe PDF formate

Elektrėnų mokyklos-darželio ,,Pasaka“ 2016 metų veiklos planas

                                                                                                                 parsisųti Adobe PDF formate

Elektrėnų mokyklos-darželio ,,Pasaka“ 2014-2018 metų strateginis planas   parsisiųsti Adobe PDF formate