2017 m. pirmo ketvirčio paslaugų pirkimo ataskaita
2017 m. pirmo ketvirčio maisto pirkimo ataskaita
2017 m. pirmo ketvirčio prekių pirkimo ataskaita
2017 m. numatomų paslaugų pirkimo vertės planas
2017 m. numatomų pirkti maisto prekių pirkimo vertės planas
2017 m. numatomų pirkti prekių pirkimo vertės planas
Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės
Konfidencialumo pasižadėjimas 
Mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausos pažyma
Pirkimų vertės planas 2016
Pirkimų vertės planas 2015
Nešališkumo deklaracija
2016 m. III ketvirčio prekių pirkimo ataskaita
2016 m. II ketvirčio prekių pirkimo ataskaita
 2016 m. I ketvirčio prekių pirkimo ataskaita
 2015 m. IV ketvirčio prekių pirkimo ataskaita
 2015 m. III ketvirčio prekių pirkimo ataskaita
2015 m. II ketvirčio prekių pirkimo ataskaita
 2015 m. I ketvirčio prekių pirkimo ataskaita