2019-2020 mokslo metai

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Snieguolė Vyšniauskienė ir Živilė Grinkevičienė

GRUPĖS DARBO LAIKAS

6:00 val. – 18:00 val.

1 TITAS BAUMILA
2 ĄŽUOLAS BURDULIS
3 BENAS BURDULIS
4 MATAS DUBICKIS
5 AGOTA DZETLAUSKAITĖ
6 DOMINYKAS GEČIONIS
7 RAPOLAS JANUŠKEVIČIUS
8 EINORAS KIERAS
9 KAMILĖ KLIMAITĖ
10 VIKTORIJA MARTINAITYTĖ
11 VESTA MATONYTĖ
12 KAJUS MOROZAS
13 JORĖ NAŠLĖNAITĖ
14 LUKAS PAVOLAS 
15 DOVYDAS PULAUSKAS
16 KRISTINA RATKEVIČIŪTĖ
17 LAURYNAS ŠMITAS
18 KOTRYNA VEGYTĖ
19 PATRICIJA VIRBICKAITĖ
20 ARETAS ŽUOLYS