2018-2019 mokslo metai

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Violeta Sakalinskienė ir Janina Gaidienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėja Genutė Maleckienė

GRUPĖS DARBO LAIKAS

6.50 val. – 17.38 val.