2019-2020 mokslo metai

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Nijolė Karužienė ir Renata Gudonienė

GRUPĖS DARBO LAIKAS

6.50 val. – 17.38 val.