2020-2021 mokslo metų

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Rita Pajaujienė ir Kornelija Gliebkaitė