2019-2020 mokslo metai

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Danguolė Visockienė ir Lina Misevičienė

GRUPĖS DARBO LAIKAS

6.50 val. – 17.38 val.