INFORMACIJA APIE IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ POREIKĮ

Pareigybė:     Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Atlyginimas: Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMĄ (priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:  Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo profesinė kvalifikacija

Darbo sutarties rūšis:          Neterminuota

Kontaktas pasiteiravimui:  +370 528 39 660  pasaka@elektrenai.lt

Pretendentai dokumentus iki 2022 m. spalio 10 d. pristato į įstaigos raštinę arba siunčia registruotu laišku ar el. paštu pasaka@elektrenai.lt

Atranka vyks 2022 m. spalio 13 d. 13.00 val.

Darbo pradžia 2022 m. spalio 17 d.