Reikalingas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

SKELBIAMA ATRANKA IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
Atranką organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“
Pareigybė Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Išsilavinimas Aukštesnysis koleginis
Darbo krūvis 1 etatas  (36 val.)
Sutarties rūšis Neterminuota
Profesinė kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija
Atrankos būdas Pokalbis
Darbo pradžia 2019-09-02
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio

dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti

buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami adresu:  Saulės g. 2, 26121 Elektrėnai

pasaka@elektrenai.lt

Nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24    12.00 val.
Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Atranka vyks 2019-06-10    16.00 val.
Kontaktai 8 528 39 660

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS         Parsiųsti Adobe PDF formatu

Reikalingas psichologas 0,5 pareigybės dalies.

SKELBIAMA ATRANKA PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI
Atranką organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“
Pareigybė Psichologas
Išsilavinimas Aukštasis
Darbo krūvis 0,5 pareigybės dalies
Sutarties rūšis Neterminuota
Profesinė kvalifikacija Psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją
Atrankos būdas Pokalbis
Darbo pradžia 2019-09-02
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. psichologo kvalifikaciją patvirtinančio

dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti

buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami adresu:  Saulės g. 2, 26121 Elektrėnai

pasaka@elektrenai.lt

Nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24    12.00 val.
Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Atranka vyks 2019-07-24    14.00 val.
Kontaktai 8 528 39 660

Reikalingas socialinis pedagogas 0,25 pareigybės dalies.

SKELBIAMA ATRANKA SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI
Atranką organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“
Pareigybė Socialinis pedagogas
Išsilavinimas Aukštasis
Darbo krūvis 0,25 pareigybės dalies
Sutarties rūšis Neterminuota
Profesinė kvalifikacija Socialinio pedagogo kvalifikacija
Atrankos būdas Pokalbis
Darbo pradžia 2019-09-02
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio

dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti

buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai priimami adresu:  Saulės g. 2, 26121 Elektrėnai

pasaka@elektrenai.lt

Nuo 2019-07-11 iki 2019-07-24    12.00 val.
Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Atranka vyks 2019-07- 24    15.00 val.
Kontaktai 8 528 39 660

Asmuo, pageidaujantis eiti šias pareigas, turi turėti:

– įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos  kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

–  įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.