Informacija apie laisvas darbo vietas

SKELBIAMA IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Atranką organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis Pasaka
Pareigybė Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Darbo krūvis 2 etatai
Atlyginimas Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMĄ (priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo).
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti Aukštesnysis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo profesinė kvalifikacija
Atrankos būdas Pokalbis
Darbo pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d..
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio

dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti

buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato į įstaigos raštinę arba siunčia registruotu laišku adresu:

Saulės g. 2, 26121 Elektrėnai;

Siunčia elektroniniu paštu: pasaka@elektrenai.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui

 

2021-06-08/2021-06-21

 

 

Atranka vyks Elektrėnų  lopšelyje–darželyje Pasaka

 

 

2021-06-21   15.00 val.

 

 

Kontaktai pasiteiravimui

 

8 528 39 660

8 616 28491

pasaka@elektrenai.lt

 

Reikalingas socialinis pedagogas 0,25 pareigybės dydžio