INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

SKELBIAMA ATRANKA MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybė Meninio ugdymo mokytojas
Išsilavinimas Aukštasis
Darbo krūvis 1 etatas
Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis Nuo 1508,46 iki 2118,54 Eur (neatskaičius mokesčių)priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Papildomi sugebėjimai Kūrybiškumas, bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Kurti ir turtinti įvairiapusę  muzikinę aplinką. Dalyvauti organizuojant: muzikos valandėles, savarankišką muzikavimą, šventes, popietes, vakarones.                                                                     Gebėti dirbti komandoje. Darbo su kompiuteriu įgūdžiai, dirbti interaktyviomis priemonėmis
Atrankos būdas Pokalbis
Darbo pradžia 2023-10-02
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus
  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus pristato į įstaigos raštinę arba siunčia elektroniniu paštu darzelis@elektrenupasaka.lt 2023-09-14/2023-09-27
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui 
Atranka vyks 2023-09-28      13.00 val.
Kontaktai pasiteiravimui +370 528 39660

 


Pareigybė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas
Darbo krūvis 1 etatas
Atlyginimas Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMĄ (priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo).
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo profesinė kvalifikacija
Atrankos būdas Pokalbis
Darbo pradžia 2023 m. spalio 2 d.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Pretendentai dokumentus pristato į įstaigos raštinę arba siunčia registruotu laišku adresu:

Saulės g. 2, 26121 Elektrėnai

Siunčia elektroniniu paštu: darzelis@elektrenupasaka.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui

2023-09-14/2023-09-27
Atranka vyks

Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“

2023-05-28 15.00 val.
Kontaktai pasiteiravimui +370 528 39 660

darzelis@elektrenupasaka.lt