Reikalingas logopedas 1 pareigybės dydžio

Reikalingas psichologas  0,5 pareigybės dydžio Skelbimas psichologo atrankai

Reikalingas socialinis pedagogas 0,25 pareigybės dydžio

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS         Parsiųsti Adobe PDF formatu