Reikalingas psichologas  0,5 pareigybės dalies Skelbimas psichologo atrankai

Reikalingas socialinis pedagogas 0,25 pareigybės dalies

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS         Parsiųsti Adobe PDF formatu