SKELBIAMA ATRANKA MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Atranką organizuoja Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“
Pareigybė Meninio  ugdymo (muzikos) mokytojas
Darbo krūvis 1 etatas
Atlyginimas Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMĄ (priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo).
Darbo sutarties rūšis Neterminuota
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti Aukštasis išsilavinimas ir meninio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija
Atrankos būdas Pokalbis
Darbo pradžia  2022 m. sausio 3 d.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus 1. Prašymą leisti dalyvauti  atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Meninio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato į įstaigos raštinę arba siunčia registruotu laišku adresu:
Saulės g. 2, 26121, Elektrėnai; el. paštu: pasaka@elektrenai.lt
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui.

Atranka vyks Elektrėnų lopšelyje-darželyje „Pasaka“
Kontaktai pasiteiravimui (8 528) 39 660, pasaka@elektrenai.lt