INFORMACIJA APIE IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ POREIKĮ

Pareigybė:     Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Atlyginimas: Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMĄ (priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:  Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo profesinė kvalifikacija

Darbo sutarties rūšis:          Neterminuota

Darbo pradžia:                     2023 m. rugsėjo 1 d.

Atrankos data:                     2023 m. gegužės 18 d.  13.00 val.

Kontaktas pasiteiravimui:  +370 528 39 660  darzelis@elektrenupasaka.lt

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.