Reikalingas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS         Parsiųsti Adobe PDF formatu

Reikalingas psichologas 0,5 pareigybės dalies.

Reikalingas socialinis pedagogas 0,25 pareigybės dalies.