Atlyginimo  dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas  Elektrėnų savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo patvirtinto tvarkos aprašo VI.TS-183  pakeitimas 2022-09-01

Valgiaraštis 1 – 3 metų amžiaus vaikų grupei 2023

Valgiaraštis 4 – 7 metų amžiaus vaikų grupei 2023 

Valgiaraštis 1 – 3 metų amžiaus vaikų grupei 2021

Valgiaraštis 4 – 6 metų amžiaus vaikų grupei 2021

Mokinių-maitinimo-organizavo-apskaitos-ir-kontrolės-tvarkos-aprašas

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2021

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas VI.TS-183 2021-08-25-1