Nemokamo maitinimo tvarkos aprašo 1 priedas

Atlyginimo už vaiko maitinimą lengvatos taikymo

Priėmimo ugdytis pagal PUG programą

Atlyginimo už vaiko maitinimą lengvatos taikymo

Pusryčių nevalgymo

Vakarienės nevalgymo

Dėl išbraukimo iš sąrašų