Nemokamo maitinimo tvarkos aprašo 1 priedas

Mokesčio lengvatos taikymo

Priėmimo ugdytis pagal PUG programą

Pusryčių nevalgymo

Vakarienės nevalgymo

Dėl išbraukimo iš sąrašų

2022 m.prašymas lankyti darželį vasaros metu