SVEIKI ATVYKĘ Į

ELEKTRĖNŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ PASAKA

 Elektrėnų lopšelis-darželis Pasaka įsteigtas 1988 m. birželio 20 dieną. 1992 m. įstaiga reorganizuotas į Elektrėnų mokyklą – darželį Pasaka. Tai buvo bendrojo ugdymo įstaiga, teikianti pradinį išsilavinimą, priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą.

2015 m. spalio 19 d. mokykla-darželis reorganizuota į  Elektrėnų lopšelį-darželį Pasaka. Dabar tai – savivaldybės biudžetinė ikimokyklinė ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Įstaigoje veikia 12 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 7 ikimokyklinio amžiaus ir 3 priešmokyklinio amžiaus grupes.

Bėgo metai, keitėsi vadovai. Iki 2006 metų lopšeliui-darželiui vadovavo Marija Kamantauskienė, iki 2020 metų pabaigos – Aldona Ščiukaitienė, o nuo 2021 metų lopšeliui-darželiui Pasaka vadovauja direktorė Sigita Lapkauskienė.

Ugdymo procesas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą ir Elektrėnų lopšelio-darželio Pasaka mokytojų sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą Pažinimo takeliu. Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į vaiko prigimtį, turimą patirtį bei šių dienų reikmes.

 Jaukioje, šiuolaikiškoje įstaigos aplinkoje vaikai ugdomi kompetetingų mokytojų, kurie nuolat ieško naujų ugdymo formų ir metodų iškeltiems ugdymo prioritetams siekti. Esame nuolat besimokanti bendruomenė, kurioje  užtikrinamas visapusiškas vaikų ugdymas, tėvų ir mokytojų partnerystė, lygiavertiškumas ir lygiateisiškumas bei nuolatinė sąveika. Siekiame pažinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos bei vystymosi tempą, numatome individualius ugdymo būdus bei metodus. Didelį dėmesį skiriame vaikų vertinimui bei įsivertinimui. Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir psichologo pagalba.

Įstaigos ugdytiniai susipažįsta ir naudojasi įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis, o mokytojai ugdomojoje veikloje naudojasi kompiuteriais ir interaktyviomis lentomis. Kiekvieną rytą įstaigos patalpose skamba rami, relaksacinė muzika, kuri nuteikia vaikus ir mokytojus kūrybingai ir įspūdingai dienai. Rytais vaikučiai aktyviai mankštinasi, o du kartus per savaitę organizuojamos kūno kultūros ir meninio ugdymo veiklos.

Nuo 2000 metų Elektrėnų lopšelis-darželis Pasaka“  įtrauktas į sveikatą stiprinančių Lietuvos mokyklų tinklą, o nuo 2002 metų įstaigos mokytojai priimti į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją Sveikatos želmenėliai. Elektrėnų lopšelis-darželis Pasaka  yra Lietuvos ikimokyklinių įstaigų Pasaka bendruomenės narys.

Daug dėmesio skiriame bendradarbiavimui su tėvais.

Elektrėnų lopšelis-darželis Pasaka turi savo herbą, internetinę svetainę, rašo metraštį.

Tai geriausia aplinka ugdytis vaikams. Ilga patirtis, kvalifikuoti darbuotojai leidžia mums rūpintis Jūsų vaikais pačiais geriausiais  būdais.

Vizija. Patraukli, saugi, nuolat besikeičianti ir besimokanti su aukšta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra, savo įvaizdžiu ir ugdymo pasiekimais sėkmingai konkuruojanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Misija. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, perteikti žinias apie sveiką gyvenseną ir siekti, kad sveika gyvensena taptų gyvenimo norma visiems bendruomenės nariams.

______________________