Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas  Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos HN:2016 Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas Atsisiųsti Adobe PDF formatu