Darbo tvarkos taisyklių 1 priedas   Atsisiųsti Adobe PDF formatu
Darbo tvarkos taisyklės  Atsisiųsti Adobe PDF formatu
Pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas   Atsisiųsti Adobe PDF formatu
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka  Atsisiųsti Adobe PDF formatu
Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas  Atsisiųsti Adobe PDF formatu