ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Pareigos Darbuotojų skaičius Išsilavinimas Darbuotojų, turinčių šį išsilavinimą, skaičius Kvalifikacinė kategorija Darbuotojų, turinčių šią kvalifikacinę kategoriją, skaičius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 Aukštasis 1    
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas 18 Aukštasis 6 Mokytojo metodininko 2
Vyresniojo auklėtojo 3
Mokytojo 1
Aukštesnysis 7 Vyresniojo auklėtojo 7
5 Mokytojo 1
Meninio ugdymo mokytojas 1 Aukštasis 1  Mokytojo
 1
Logopedas 1 Aukštasis 1 Vyresniojo logopedo 1
Psichologas 1 Aukštasis 1    
Specialusis pedagogas 1 Aukštasis 1 Vyresnio specialiojo pedagogo 1
Socialinis pedagogas 1   1    

 

ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“

DARBUOTOJAI

Pareigos Darbuotojų skaičius
Ūkio dalies vedėjas 1
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 1
Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas 1
Sekretorius 1
Archyvaras 1
Vyriausiasis buhalteris 1
Apskaitininkas 1
Sandėlininkas 1
Dietistas 1
Skalbėjas 1
Duomenų apsaugos specialistas 1
Kiemsargis 1
Valytojas 1
Virėjas 2
Virtuvės pagalbinis darbininkas 1
Mokytojo padėjėjas 3
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 12
Pastatų priežiūros darbininkas 3