Pareigos Darbo laikas
Vyriausiasis  buhalteris 8.00 – 12.00; 14.15 – 18.15
Apskaitininkas Pirmadieniais 13.30 – 15.30

Antradieniais-penktadieniais 14.00 – 16.00

Sekretorius 8.00 – 16.30
Archyvaras
7.30 -8.00; 16.30 -18.00
Dietistas
Pirmadieniais-ketvirtadieniais  7.30 – 11.30

Penktadieniais  7.30 – 10.30

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Pirmadieniais-ketvirtadieniais  12.00 – 16.00

Penktadieniais  11.00 – 15.00

Sandėlininkas Pirmadieniais 7.00 – 13.30

Antradieniais-penktadieniais 7.30 – 14.00

Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas laksčiu grafiku suderintu su darbdaviu
Duomenų apsaugos specialistas laksčiu grafiku suderintu su darbdaviu
Specialusis pedagogas Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais  7.30 -8.00   ir  11.30 – 12.00

Trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30 – 8.00  ir 11.30- 12.15

Logopedas
pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais   7.30 – 13.00
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas Pirmadieniais ir trečiadieniais 7.30 – 12.00

Antradieniais ir ketvirtadieniais  7.30 –  9.30

Penktadieniais  7.30 – 12.00   ir  15.00 – 15.30

Neformaliojo švietimo mokytojas  
Mokytojo padėjėjas  8.00 – 12.00
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas pagal darbo grafiką
Priešmokyklinio ugdymo mokytojas pagal darbo grafiką
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas  7.45 – 16.45
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas  7.45 – 16.45