Pareigos Vardas, pavardė
Direktorė Aldona Ščiukaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Zita Vaidelienė
Ūkio dalies vedėja
Birutė Drumstienė
Vyriausioji  buhalterė Aušra Raulinaitienė
Sekretorė                                                         Archyvarė Stefanija Kulevienė
Dietistė                                                                    Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė
Violeta Vetrova
Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas Viktoras Misiovič
Logopedė
 Nijolė Gurinienė
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Jovita Janavičiūtė
Papildomo neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas Ovidijus Manomaitis
Mokytojo padėjėja Renata Gudonienė
Auklėtojos Olga Chvorostova
Laima Čarienė
Dalia Čepanonienė
Teresė  Drisvenina
Vida Birutė Karpičienė
Nijolė Karužienė
Jolanta Liepis
Karolina Markevičienė
Lina Misevičienė
Rita Pajaujienė
Ingrida Petrauskienė
Olga Pundzevičienė
Violeta Sakalinskienė
Rasa Stankevičienė
Rita Stankevičiūtė
Danguolė Visockienė
Snieguolė Vyšniauskienė
Auklėtojų padėjėjos:
Janina Babarskienė
Teresė Ciunelienė
Kristina Kepežinskienė
Romalda Kepežinskienė
Janina Kierienė
Valentina Klimienė
Jolanta Kuneikienė
Genutė Maleckienė
Rimutė Markevičienė
Janina Sinkevičienė
Inga Visockienė