Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

LOGOPEDO TEIKIAMA PAGALBA IR FUNKCIJOS:

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
  • Bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
  • Padeda įveikti specialiųjų poreikių ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Logopedinės ugdymo programos ir užsiėmimų tvarkaraštis yra sudaromi pagal vaiko negalios ir sutrikimų pobūdį, vaiko ugdymosi poreikių lygį (labai dideli, dideli, vidutiniai, nedideli), amžių.

Skiriamų pratybų skaičius 2-3 užsiėmimai per savaitę, užsiėmimai būna individualūs, pogrupiniai ir grupiniai; trukmė – 20-25 min. priklausomai nuo konkretaus vaiko poreikių ir amžiaus.

Programos yra sudaromos ir naudojamos pagal šiuos kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdžius, ypatumus:

  1. Kalbėjimo sutrikimai (fonetiniai, sklandaus kalbėjimo (mikčiojimo), balso);
  2. Kalbos sutrikimai (fonologiniai ir kalbos (išraiškos ir suvokimo sutrikimai) neišsivystymas (nežymus, vidutinis, žymus);
  3. Komunikacijos (bendravimo) sutrikimai. Jeigu vaikas turi negalią arba įvairiapusį, kompleksinį raidos sutrikimą, dirbama kompleksiškai, parengiamos individualios programos.

Programos yra pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus ugdytinio specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdytinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis Švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.

LOGOPEDĖS IRMOS BIRIUKOVIENĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienis – ketvirtadienis 7.30 val. – 12.00 val.

Penktadienis – 7.30 val. – 11.54 val.

 

LOGOPEDINĖ IR SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

NAUDINGOS NUORODOS UŽSIĖMIMAMS SU VAIKAIS

Žaiskime prasmingai http://www.frepy.eu/part_lt.html

Vaikų kalbos skatinimas

Kaip kalbinti kūdikį? https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/teveliams/kaip-kalbinti-kudiki/13299

Patarimai, kaip tėvai gali paskatinti vaiko kalbos raidą https://www.tavovaikas.lt/lt/vystymasis/g-1800-patarimai-kaip-tevai-gali-paskatinti-vaiko-kalbos-raida

Vaikai mokosi kalbėti žaisdami, arba kaip kasdien ugdyti vaikų kalbą http://logopedaslpc.lt/vaikai-mokosi-kalbeti-zaisdami-arba-kaip-kasdien-ugdyti-vaiku-kalba/

Žaidimai kalbai lavinti. Tik 10 minučių pakeliui į darželį, o rezultatai stulbinantys https://mamoszurnalas.lt/zaidimai-kalbai-lavinti-tik-10-minuciu-pakeliui-darzeli-o-rezultatai-stulbinantys/

Vaiko kalbos raida – ką pataria logopedai https://www.altamedica.lt/vaiko-kalbos-raida-logopedes-patarimai

Kaip vaikas mokosi kalbėti ir kaip paskatinti kalbos raidą https://www.tevu-darzelis.lt/kaip-paskatinti-vaiko-kalbos-raida/

Žaidimai skirti žodyno bei rišliosios kalbos ugdymui http://akmenesppt.lt/zaidimai-skirti-zodyno-bei-rislios-kalbos-ugdymui/

Žaismės principas ugdant kalbą ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje http://ugdymocentrasvarpelis.lt/wp-content/uploads/2014/07/%C5%BDaism%C4%97s-principas-ugdant-kalb%C4%85-ikimokykliniame-ir-prie%C5%A1mokykl_iniame-am%C5%BEiuje.pdf

Vaikų kalbos ugdymas laisvalaikiu (patarimai ir žaidimai)

http://www.darzelis-genys.lt/index.php/naujienos2/darzelio-naujienos/57-vaiku-kalbos-ugdymas-laisvalaikiu-patarimai-ir-zaidimai

Garsų tarimo mokymas (rekomenduotina pasitarti su Jūsų vaiko kalbą ugdančia logopede, kuri įvertina vaiko kalbėjimą ir gali pasakyti kokius garsus vaikas netaria ir kokiu būdu mokyti garsų tarimo).

Bendras garsų tarimo mokymo aprašymas. Logopedo patarimai: garsų tarimo mokymas(is) namuose https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tevams/-logopedo-patarimai-garsu-tarimo-mokymasis-namuose/13566

Fonologinio suvokimo ugdymas

Foneminė klausa ir fonologinis suvokimas https://www.kursenunykstukas.lt/fonemine-klausa-ir-fonologinis-suvokimas/

Fonologiniai kalbos sutrikimai http://www.logopedai.lt/Fonologiniai.html

Girdimojo suvokimo lavinimas per žaidimą http://logopedaslpc.lt/girdimojo-suvokimo-lavinimas-per-zaidima/?fbclid=IwAR3rabJCDgAJV4Zt05kmgQyYQWfL9409qgMTsfTZOWSevzPcMxjWlOhQD7g

Foneminė klausa https://sites.google.com/site/logopedeonline/kalbos-sutrikimai/fonemine-klausa

Skaitymo įgūdžių ugdymas

Mokomės skaityti http://mudubudu.lt/mokomes_skaityti

Mokomieji filmukai (stebėdamas filmukus, vaikas nemato tariamų žodžių, todėl kartokite vaikui žodžius, paprašykite vaiko kartu su Jumis pakartoti žodžius, nes ne visi vaikai geba iš klausos atskirti garsus, sudarančius žodžius. Jūsų tarimas padės jiems lengviau suvokti žodį, pamatyti kaip jis tariamas). Peržiūrėjus filmuką aptarkite ką matėte, užduokite klausimus, į kuriuos vaikas turėtų atsakyti pilnu sakiniu. Paprašykite vaiko klausinėti Jus, patys atsakykite į klausimus. Ypač svarbu, kad vaikas klausydamas filmuko, pasakų, dainelių ir t.t. klaustų ką reiškia jam nežinomi ir negirdėti žodžiai, taip pat galima patiems atkreipti dėmesį į žodžius, kurių galbūt vaikas dar negirdėjo ar paklausti ką reiškia vienas ar kitas žodis, pvz., vaza – tai indas, kur mes merkiame gėles, o kas yra būda? Jei vaikas neatsako – reikia paaiškinti „Būda yra šuns namas/ namas, kuriame gyvena šuo“. Peržiūrėjus filmuką apie paros laiką, klausti kada kyla, o kada leidžiasi saulė, kada mes valgome pusryčius ir pan. Pasirinkite vieną filmuką vakarui ar net keliems vakarams, kad vaikas įsidėmėtų gautą informaciją ir ji jam kažką reikštų,

Įvairūs gyvūnai lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=QwLTwHWxgn4&t=30s

Lietuvos gyvūnai https://www.youtube.com/watch?v=uLiHpVUBtiE&t=6s

Namų gyvūnai lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=OhNis9Vy8bI&t=139s

Namu gyvūnai lietuviškai | Gyvūnų garsai | švietimo animaciją | šuo, katė, karvė, tigras https://www.youtube.com/watch?v=UuzxWvfeMig

Gyvūnų Garsai – Daineles Vaikams lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=5n1vX3j9QFI

Uogos ,vaisiai, sąvokos, lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=MGu2Q31B4xk&t=72s

Geometrines figūros lietuviškai ekskavatorius https://www.youtube.com/watch?v=K8zPX31zl30

Transporto pavadinimai vaikams | švietimo animaciją | Automobilių, lėktuvas, sraigtasparnis https://www.youtube.com/watch?v=21WwqdOJkoE

Mokomės Lietuviškai. Skaičiai 1-10 https://www.youtube.com/watch?v=i7HxeBB8E1A

Susipažinkime su spalvomis (įgarsinta lietuviškai) https://www.youtube.com/watch?v=njWAlpD5tsg&t=3s

Spalvos ir skaičiai iki 10 https://www.youtube.com/watch?v=7AZCQtcOt-Y

Skaičiuojam nuo 1 – 20 – Mokomės skaičiuoti lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=WGvxrO78GDE (pratinkite vaiką skaičiuoti į priekį ir atgal (nuo 5 iki 10, nuo 3 iki 8, nuo 15 iki 1, nuo 10 iki 1, nuo 6 iki 3, nuo 9 iki 2 ir pan.).

Abėcėlė| Mėtos Melagėlės studija / Atpažįstame raides | Edukacinis filmas | Mokomasis filmas https://www.youtube.com/watch?v=0h5KG0G3Nzk&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=2

Veiksmai vaikams lietuviškai https://www.youtube.com/watch?v=-opn7UygFuQ&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=6

Kalendorius .Mokomasis filmukas https://www.youtube.com/watch?v=rcGxOabHVr8&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=45

Diena naktis .mokomasis filmukas https://www.youtube.com/watch?v=eX0DTy0429M&list=PLKr_p5LQvXuCWraOahIGgBAmYINhfiQsV&index=46