Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ įsteigtas 1988 m. birželio 20 d. Įstaiga 1992 m. reorganizuota į darželį-mokyklą „Pasaka“, o 2005 m. perregistruota kaip mokykla-darželis „Pasaka“.  Įstaiga yra bendrojo ugdymo įstaiga, vykdanti pradinį išsilavinimą, priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą. Nuo 2015 m. spalio 19 d. įregistruota pavadinimu: Elektrėnų lopšelis-darželis “Pasaka”, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Elektrėnų mokykloje-darželyje „Pasaka“ sukomplektuotos 6-ios ikimokyklinio ugdymo grupės, viena priešmokyklinio ugdymo grupė ir viena jungtinio modelio priešmokyklinio ugdymo grupė. Yra keturios pradinio ugdymo klasės.

Įstaigoje dirba pagal „Bendrąsias pradinio ugdymo programas“, „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikų pasaulis“ , integruojant sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą „Sveikuoliukas“. Organizuojama pailgintos darbo dienos grupė, veikia sporto, šokio, dailės, anglų kalbos būreliai, dainos studija. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse veikia neformaliojo ugdymo būrelis – sporto „ABC studija“

Nuo 2010 metų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje  „Zipio draugai“ ir respublikinėje programoje „Įveikime kartu“.

2000 m. įstaiga  įtraukta į sveikatą stiprinančių Lietuvos mokyklų tinklą.

2002 m. įstaigos pedagogai priimti į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“.

Nuo 2013 m. plėtoja bendradarbiavimą ikimokyklinio ugdymo srityje tarp Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“.

Ugdymo procesą įstaigoje organizuoja kompetentingi, turintys pedagogo kvalifikaciją, pedagogai, kurie savo darbe taiko lanksčius ugdymo(-si) metodus, būdus ir formas. Teikiamos kvalifikuotos logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo ir sveikatos specialisto paslaugos vaikams ir tėvams.

Įstaiga turi savo herbą, himną, internetinę svetainę, rašo metraštį. Puoselėjamos Rugsėjo 1-osios, mokslo metų pabaigos, Šeimos švenčių tradicijos. Švenčiamos kalendorinės bei religinės šventės: Rudenėlio, Šv. Kalėdos, Užgavėnės, Šv. Kazimiero, Šv. Velykos, Žemės diena, Paukščių sugrįžtuvės ir kt.

 

Įstaigos vizija:
Įstaiga patraukli vaikui, patikima šeimos pagalbininkė, joje darbuotojai maksimaliai panaudoja savo kūrybines galias, ruošdami vaiką mokyklai.
 
 
 
Elektrėnų lopšelis-darželis ,,Pasaka”
Juridinio asmens kodas 190649726
 
Adresas Saulės g. 2, Elektrėnai, LT-26121
Telefonas +370 528 39660