Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ įsteigtas 1988 m. birželio 20 d. Įstaiga 1992 m. reorganizuota į darželį-mokyklą „Pasaka“, o 2005 m. perregistruota kaip mokykla-darželis „Pasaka“.  Įstaiga yra bendrojo ugdymo įstaiga, teikianti pradinį išsilavinimą, priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą. Nuo 2015 m. spalio 19 d. įregistruota pavadinimu: Elektrėnų lopšelis-darželis “Pasaka”, teikianti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Elektrėnų mokykloje-darželyje „Pasaka“ sukomplektuotos 6-ios ikimokyklinio ugdymo grupės, viena priešmokyklinio ugdymo grupė ir viena jungtinio modelio priešmokyklinio ugdymo grupė. Yra keturios pradinio ugdymo klasės.

Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“ dirba pagal „Bendrąsias pradinio ugdymo programas“, „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“, ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikų pasaulis“ , integruojant sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą „Sveikuoliukas“. Elektrėnų mokykloje-darželyje „Pasaka“ organizuojama pailgintos darbo dienos grupė, veikia sporto, šokio, dailės, anglų kalbos būreliai, dainos studija. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse veikia neformaliojo ugdymo būrelis – sporto „ABC studija“

Nuo 2010 metų įstaiga dalyvauja tarptautinėje programoje  „Zipio draugai“ ir respublikinėje programoje „Įveikime kartu“.

2000 m. Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“  įtraukta į sveikatą stiprinančių Lietuvos mokyklų tinklą.

2002 m. Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ pedagogai priimti į respublikinę ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“.

Ugdymo procesą įstaigoje organizuoja kompetentingi, turintys pedagogo kvalifikaciją, pedagogai, kurie savo darbe taiko lanksčius ugdymo(-si) metodus, būdus ir formas. Teikiamos kvalifikuotos logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo ir sveikatos specialisto paslaugos vaikams ir tėvams.

Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“   turi savo herbą, himną, internetinę svetainę, rašo metraštį. Puoselėjamos Rugsėjo 1-osios, mokslo metų pabaigos, Šeimos švenčių tradicijos. Švenčiamos kalendorinės bei religinės šventės: Rudenėlio, Šv. Kalėdų, Užgavėnių, Šv.Kazimiero, Šv. Velykos, Žemės diena, Paukščių sugrįžtuvės ir kt.

 

Įstaigos vizija:
Įstaiga patraukli vaikui, patikima šeimos pagalbininkė, joje darbuotojai maksimaliai panaudoja savo kūrybines galias, ruošdami vaiką mokyklai.
 
 
 
Elektrėnų lopšelis-darželis ,,Pasaka”
Juridinio asmens kodas 190649726
 
Adresas Saulės g. 2, Elektrėnai, LT-26121
Telefonas +370 528 39660