Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatai
Darbo tvarkos taisyklės 
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 
Darbuotojų etikos ir elgesio normos
Priekabiavimo-seksualinio priekabiavimo-persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės.