Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka nuostatai
 
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.
Priekabiavimo-seksualinio priekabiavimo-persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės.