2023-2025 metų Korupcijos prevencijos programa

2023-2025 metų Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas LR STT pateikti informaciją ir asmenų, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašai`Prašymas į STT Privalo deklaruoti privačius interesus

Antikorupcinio-elgesio-kodeksas

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo atliekamų veiksmų aprašymas

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų pateikimo

Korupcijos prevencijos informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmetimo

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimo atsakingo asmens skyrimo

Atsisiųsti PDF formatu

2020-2022 metų Korupcijos prevencijos programa

2020-2022 metų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas

2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa
2017–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Korupcijos prevencijos 2012-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos lentelė

Atsisiųsti MS Word formate

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2012-2014 metams

Atsisiųsti MS Word formate

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo

Atsisiųsti MS Word formate