VYKDOMOS PROGRAMOS

Elektrėnų ikimokyklinio ugdymo programa “Pažinimo takeliu”
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 
Tarptautinė programa   “Zipio draugai”

Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa “Kimochis”

 

   

Sveikatą stiprinančios mokyklos programa