VYKDOMOS PROGRAMOS

Elektrėnų lopšelio-darželio Pasaka         ikimokyklinio ugdymo programa                Pažinimo takeliu
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 
Tarptautinė programa   Zipio draugai

Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa Kimochis

 

   

Sveikatą stiprinančios mokyklos programa