Priešmokyklinio ugdymo ankstinimas
Okredo
NŠA
Mūsų darželis Logo
pagalbavaikams
Say hello
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Pasaka“
Vaiko labui
Sveikatiada
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ bendruomenė
Archyvas

SVEČIUOSE “DREVINUKAS”

Šiandien vaikučiai stebėjo Drevinuko teatro spektaklį “Drevinuko pramogos”.

 

RUGSĖJO 1-OJI “PASAKOJE”

Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros. Jis pradeda rudenį – dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais saulėtų rytų voratinkliais pasidabinusį. Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja mums gražią ir prasmingą šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią…

Ir šį rugsėjo pirmosios rytą tėveliai ir vaikučiai, nešini rudeninėmis gėlytėmis, rinkosi į lopšelį-darželį „Pasaka“. Susitikę su auklėtojomis ir draugais visi sugužėjo į lopšelio-darželio kiemą. Direktorė Aldona Ščiukaitienė pasidžiaugė, kad visi su džiugia nuotaika sugrįžo po vasaros atostogų. Ir palinkėjo darbingų bei kūrybingų mokslo metų.

Visus susirinkusius nustebino princesės iš ledo šalies pasirodymas, taip pat netikėtai atskrido Karlsonas, o čia kur buvus kur nebuvus atskubėjo ir pelytė Minė. Vaikučiai kartu šoko ir dainavo, o naujoji meninio ugdymo vadovė Irena Leonavičienė akordeonu akompanavo visiems gerai žinomą eilėraštuką bei dainelę „Mano batai buvo du“. „Apsiavę batukus mes keliausim pas vaikus“, šiais dainos žodžiais baigėsi šventė. Visi su šypsenom veiduose keliavo į savo grupes. Taip prasidėjo žinių, iššūkių, nuotykių kupini, kai kam pirmieji, kitiems jau paskutiniai mūsų darželyje, naujieji mokslo metai. Tegul būna šie mokslo metai lyg pasaka…

P1130414 P1130417 P1130420 P1130423 P1130424 P1130426 P1130429 P1130431 P1130437 P1130445 P1130450 P1130451 P1130453 P1130455 P1130456 P1130458 P1130459 P1130470 P1130473 P1130480 P1130488 P1130490 P1130497 P1130503 P1130505 P1130506 P1130507 P1130510 P1130511 P1130528 P1130530 P1130534 P1130535 P1130536 P1130538 P1130542 P1130545 P1130546 P1130550P1130539

Su rugsėjo 1-ąja!

VISUS SVEIKINAME SU RUGSĖJO 1-ĄJA – MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA.

KVIEČIAME LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" VAIKUČIUS,

JŲ TĖVELIUS, SESUTES IR BROLIUKUS,

 O TAIP PAT IR SENELIUS

                             Į RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĘ,

                                      KURI VYKS RUGSĖJO 1-ĄJĄ DIENĄ,

                                 9.30 val.

                                         LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" KIEME.

 

 

 

DĖMESIO!

RUGPJŪČIO 29 d., 17.30 val., LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA"

AKTŲ SALĖJE VYKS VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS.

PO VISUOTINIO SUSIRINKIMO VYKS TĖVŲ SUSIRINKIMAI GRUPĖSE.

KVIEČIAME DALYVAUTI

Dėmesio!

Nuo liepos 4 dienos dirbs 6-ios grupės.

Dirbs 2 "Kačiukų" grupė (budinti), darbo laikas nuo 6.00 val. iki 18.00 val. Šioje grupėje laukiame vaikučių iš 3 "Nykštukų" grupės, taip pat vaikučių kuriuos anksčiau (nei 6.50val.) atveda ar vėliau (nei 17.38val.) pasiima iš darželio. 

Dirbs 5 "Saulučių" grupė, darbo laikas nuo 6.50 val. iki 17.38 val. Šioje grupėje laukiame vaikučių iš 4 "Bitučių" grupės. 

Dirbs 8 "Meškučių" grupė, darbo laikas nuo 6.50 val. iki 17.38 val. Šioje grupėje laukiame vaikučių iš 7 "Pasakėlių" ir 9 "Drugelių" grupių (kurie parašė prašymus ir susiderino su lopšelio-darželio "Pasaka" administracija).

Dirbs 11 "Boružėlių" grupė, darbo laikas nuo 6.50 val. iki 17.38 val. Šioje grupėje laukiame vaikučių iš 10  "Žirniukų" grupės. 

Dirbs 12 "Kiškučių" grupė, darbo laikas nuo 6.50 val. iki 17.38 val. Šioje grupėje laukiame vaikučių iš 6  "Ramunėlių" grupės. 

Dirbs 1 "Pelėdžiukų" grupė, darbo laikas nuo 6.50 val. iki 17.38 val. Šioje grupėje laukiame vaikučių iš mokyklos-darželio "Žiogelis"(kurie parašė prašymus ir susiderino su lopšelio-darželio "Pasaka" administracija)

VAIKAI – MŪSŲ GYVENIMO GĖLĖS

Štai ir atėjo vasarėlė basakojė į mūsų kiemą, atnešdama saulę, gerą nuotaiką ir džiaugsmą. Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“  vaikučiai birželio 1- ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, šventė nuo pat ryto.  Išėję į kiemą, kuris buvo išpuoštas vaikų piešiniais, visų grupių vaikučiai įsmeigė į pievą  vaikystės simbolius – vėjo malūnėlius, vėliavėles bei gėlytes, juk vaikai  tai gražiausi mūsų gyvenimo žiedai. Sustoję ratu visi  apsikabino  ir sušuko žodį „Taika“.

Tą die­ną žo­dis „Tai­ka“ įvai­rio­mis kal­bo­mis nu­skam­bė­jo ir dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių. Taip kiek­vie­nas pa­reiš­kė sa­vo as­me­ni­nį ke­ti­ni­mą bei kvie­ti­mą gy­ven­ti tai­kia­me pa­sau­ly­je ir dar­no­je su ki­tais pa­sau­lio žmo­nė­mis. Lopšelio – darželio „Pasaka“ bendruomenė taip pat prisijungė  prie ak­ci­jos „Tai­kos glė­bys“. Projekto „Taikos glėbys” autorius bei vadovas yra kompozitorius ir prodiuseris Laimonas Žiulpa. Projektą globoja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisija. Akciją „Taikos glėbys” globoja Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na šven­čia­ma bir­že­lio 1-ąją.  Ši die­na – tai pri­mi­ni­mas vi­suo­me­nei apie bū­ti­ny­bę sau­go­ti ir gerb­ti vai­kų tei­ses. Tai pa­grin­di­nė są­ly­ga ku­riant ir for­muo­jant hu­ma­niš­ką, tei­si­nę ir dva­siš­kai svei­ką vi­suo­me­nę.

P1130208 P1130210 P1130212 P1130216 P1130221 P1130222 P1130223 P1130226 P1130228 P1130229 P1130230 P1130233 P1130236 P1130237 P1130239 P1130243 P1130244 P1130245 P1130248 P1130250 P1130252 P1130254 P1130255 P1130258 P1130266 P1130268 P1130272 P1130274 P1130277 P1130281 P1130283 P1130287 P1130289 P1130290 P1130293 P1130300 P1130307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1130295P1130238P1130303

LIK SVEIKAS, DARŽELI!

Tu neklausk kada baigias vaikystė,

Kalendoriuje nėra tos datos.

Nepaliauja su gervėm ji krykšti,

Bet negrįžta atgal niekados…

Todėl neskubėkime skristi, dar pabūkime kartu…

 

Gegužės paskutiniąją savaitę su lopšeliu darželiu „Pasaka“ atsisveikino 45 priešmokyklinukai. Į mokyklą juos palydėjo gausus tėvelių, senelių, darželio darbuotojų būrys. Šventiškai papuoštoje salėje skambėjo dainos, sukosi poros, aidėjo juokas. Likite sveiki žaislai, mes išeiname…

Su neapsakomu džiaugsmu ir kartu liūdesiu žiūrėjome į juos ir negalėjome patikėti, kad jie jau užaugo. Žiūrėjome į savo ugdytinius ir mintyse linkėjome, kad jų vaikiškas mažas pasaulis, apgaubtas stebuklų skraiste, tęstųsi dar ilgai, ilgai. Tegul spalvota jų  vaikystės pasaka dar nesibaigia…

 

 

"Pasakėlių" grupė

P1130001 P1130012  P1130015 P1130023 P1130026 P1130027 P1130046 P1130047 P1130051 P1130060P1130014P1120928 P1120929 P1120933 P1120935 P1120945  P1120946 P1120948 P1120958 P1120963 P1120968 P1120997 P1120993 P1120951 P1120953 P1120971 P1120973 P1120974 P1120975 P1130064 P1130067 P1130068 P1130069 P1130070 P1130072 P1130077 P1130082 P1130085 P1130087 P1130090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kiškučių" grupė

20160526_134108 20160526_134152 20160526_134202 20160526_134313 20160526_134331 20160526_134924 20160526_134836 20160526_135112 20160526_135750 20160526_135843 20160526_140119 20160526_140334 20160526_140535 20160526_141337 20160526_141635 20160526_141652 20160526_141511 20160526_142016 20160526_142615 20160526_142623 20160526_142628 20160526_142748 20160526_143618 20160526_143623

 

"Drugelių" grupė

received_650622665085869 received_650622715085864 received_650622891752513 received_650622928419176 received_650623315085804 received_650623318419137 received_650623645085771 received_650623695085766 received_650623748419094 20160530_104129 20160530_104340_002 20160530_104357_025 20160530_104756 20160530_102811 20160530_103420 20160530_103423 20160530_103846_001

„PASAKA“ PRISIJUNGĖ PRIE PROJEKTO „DAROM LIETUVAI“

Draugystė su gėlėmis padeda atskleisti gražaiusias mūsų vaikų savybes: draugiškumą, meilę ir darbštumą, skatina juos būti rūpestingais, atsakingais, kantriais, ugdo  bendradarbiavimą, kūrybiškumą, smalsumą ir domėjimąsi juos supančiu pasauliu. Juk vaikai kaip gėlės – auga, tvirtėja, gražėja, atsiskleidžia.

Gegužės 19 dieną lopšelyje darželyje „Pasaka“ vyko akcija „Savo darželį puošiu – gėlytę sodinu ir auginu“. Ši graži akcija sukvietė nemažą tėvelių bendruomenę į mūsų darželio kiemą. Tėveliai kartu su auklėtojomis sodino gėles, vaikučiai aktyviai padėjo paduodami kastuvėlius, vandenuką ir pačias gėlytes. Kolektyvinis darbas ir bendradarbiavimas parodė, kad mūsų tėveliai yra rūpestingi ir neabejingi darželio veiklai ir aplinkai. Visą vakarą švietė gražios vaikų šypsenos ir girdėjosi skambus kolektyvo juokas. Pasitelkus išmonę ir fantaziją, buvo sukurtas išskirtinio grožio gėlynas.

      Dėkojame auklėtojoms ir tėveliams už aktyvų dalyvavimą akcijoje.  Ypač norime padėkoti ūkininkei Rimai Mikučiuonienei už gausybę gėlių, kurias  kelintus metus iš eilės ji dovanoja mūsų darželiui ir padeda mums patarimais ir priežiūra. Džiaugiamės, kad tėveliai neliko abejingi. Spalvingi darželio gėlynai, žydinčiais įvairiaspalviais žiedais, džiugins mūsų vaikučius ir kitus darželio lankytojus visą vasarą.

P1120868 P1120872 P1120876 P1120883 P1120887 P1120890 P1120893 P1120899 P1120900 P1120903 P1120904 P1120907 P1120910 P1120916 P1120921 P1120925 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

PASAULIS SU SENELIAIS DIDŽIULIS IR LINKSMAS

Sveiks sveteli margas,

Į mūs darželį atskubėjęs !

Sveiki ir Jūs , seneliai

Pas savo anūkus

Svečiuosna atbildėję !

 

Gegužės mėnuo – tai šeimų mėnuo. Mūsų lopšelio darželio ,, Pasaka“ bendruomenė labai norėjo pagerbti, prisiminti mūsų vaikaičių senelius, todėl organizavome šventę kuri vadinosi ,,  Su seneliais pasaulis didžiulis ir linksmas“. Norime pasidžiaugti ir pasidalinti  atsiliepimais kuriuos išgirdome iš pačių   senelių.

,,Boružėlių“ grupės, Manto močiutės padėkos žodžiai:

    – Pasijutau jauna mama, kaip kadaise savo dukros šventėje. Jaučiausi labai reikalinga.

Ugniaus močiutės pasidalinimai, ir įspūdžiai:

     – Labai, gera atmosfera, juntamas švelnumas, gerumas. Labai ačiū auklėtojoms už puikų darbą su vaikučiais.

Edvino močiutė:

     – Labai ačiū už puikų, nuotaikingą renginį. Ačiū, kad mus prisimenat bei gerbiate.

,,Pasakėlių“ grupės, Aivaro močiutė :

     – Labai graži ir maloni šventė ne tik seneliams, bet ir vaikučiams kurie džiaugsmingai pasirodė. Labai ačiū auklėtojoms ir šventės organizatoriams.

,,Kačiukų“ bei   ,,Meškučių“ grupių seneliai, tėveliai   džiaugiasi ir nuoširdžiai  dėkoja auklėtojoms už gražią, emocingą šventę. Buvo nustebinti vaikaičių padovanotais vėjo malūnėliais, kuriais po koncerto džiaugiasi visi kartu darželio kieme.

,,Pelėdžiukų“ grupės, Augusto močiute eilėmis pasisakė:

Ne, širdis nesensta ir nežyla,

Jeigu ji turtinga ir dosni,

Lyg saulės spinduliuos sušyla

Tie kuriems geruma dalini.

Daug šiltų padėkos žodžių išgirdo visos auklėtojos, muzikos vadovė. Kiek nedaug kartais mums visiems reikia – plačios šypsenos, skambios dainos ir susibūrimo visiems kartu.

20160512_153400 20160512_153711 20160512_153947 20160512_153954