Judanti klasė
lmz_logo1_page-0001
veliava
Priešmokyklinio ugdymo ankstinimas
Okredo
Futboliukas
Mūsų darželis Logo
pagalbavaikams
sveika_mokykla_logotipas_30M_sumazintas_RGB
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Pasaka“
Vaiko labui
Sveikatiada
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ bendruomenė
pienasvaisiai
Archyvas

Projektas „Panaudoto aliejaus kelias“

Scan1

Tris mėnesius darželio bendruomenė dalyvavo tvaraus gyvenimo skatinimo projekte „Panaudoto aliejaus kelias“. Surinkta 129 litrai panaudoto kepimo aliejaus, kuris bus perdirbtas į biokurą. Tokiu būdu prisidėta prie šviesesnės ir žalesnės Lietuvos kūrimo. Gauta padėka ir iniciatyvos partnerės „Biomotorai“ piniginis prizas, darželio ugdytiniai apdovanoti dovanomis, du mokytojai gavo nemokamą kelionę į Strasbūrą.

Plačiau

Renginys „Kaip surasti Lietuvą?“

20230310_095507Kovo 10 d. priešmokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ ugdytiniai dalyvavo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų interaktyviame renginyje „Kaip surasti Lietuvą?“, kuris vyko Elektrėnų mokykloje-darželyje ,,Žiogelis“. Renginio tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą. Renginio metu vaikai vieni kitus sveikino, atlikinėjo užduotis, pristatė savo ugdymo įstaigas; praplėtė savo supratimą apie Lietuvą, susipažino su naujais draugais.

 

Mokytoja Jolanta Liepis

Plačiau

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

received_926366245074020Įgyvendindami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės metinį veiklos planą, kovo 10 d. priešmokyklinio ugdymo grupių: „Drugeliai“, „Žirniukai“ ir „Saulutės“ ugdytiniai, pasipuošę lietuviška atributika, sugiedojo tautinę giesmę ir dalyvavo viktorinoje: „Tarmės vaikams -nepažįstama žemė. Ar tikrai?“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Kiekviena grupė atstovavo pasirinktą Lietuvos regioną: Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją. Vaikai atsakinėjo į klausimus, deklamavo eilėraščius, šoko, dainavo dainas, žemėlapyje rodė regionuose esančias įžymias vietas ir miestus. Po šventės vaikai ragavo Lietuvos regionų tradicinius patiekalus.

Mokytojos: Rita Stankevičiūtė, Karolina Markevičienė, Snieguolė Vyšniauskienė

Plačiau

Projektas „Per Lietuvą“

19Grupės „Kiškučiai“ ugdytiniai, vykdydami grupės projektą „Per Lietuvą“, kovo 9 dieną vyko į Lietuvos sostinę – Vilnių. Vaikai funikulieriumi kėlėsi į Gedimino kalną, grožėjosi miesto vaizdu nuo Gedimino pilies bokšto, pasivaikščiojo Katedros aikšte, apžiūrėjo Didžiojo Kunigaikščio Gedimino paminklą, iš Ukrainos atgabentą tanką.  Patyrę daug malonių įspūdžių kelionėje, laimingi grįžo į darželį.

Mokytojos Dalia ir Rasa

Plačiau

Projektinė veikla „Knygų pasaulis”

IMG_20230222_092854Įgyvendindami mėnesio projektinę veiklą „Knygų pasaulis”, grupės ,,Kiškučiai” ugdytiniai vasario 6-24 dienomis surengė trijų kartų knygų parodą ,,Mūsų pirmoji knyga“. Vaikai į parodą atnešė savo, tėvų ir senelių knygas. Jas vartė, ,,skaitė‘‘, lygino. Kiekvienas išrinko įdomiausią labiausiai patikusią knygą. Visi kartu radome seniausią ( 500 metų) ir jauniausią (1 metų) knygas. Ugdytiniai suprato, kad seniau išleistos knygos labai skiriasi nuo šių dienų knygų, bet jeigu su jomis elgsimės pagarbiai, jos gražios gali išlikti labai ilgai.  

Vaikų mintys apie knygą:

,,Knyga tai viskas“.

,,Knyga yra mokytoja“.

,,Knyga tai pasakų namai“.

,,Knyga tai skrynutė pilna raidžių ir žodžių“.

 

Mokytoja Rasa

Plačiau

Užgavėnių šventė

received_1027500021458305Vasario 21 dieną visus visus – didelius ir mažus – „Kanapinis“ ir „Lašininis“ pakvietė į Užgavėnių šventę. Gausiai susirinkę persirengėliai: meškos, ožiukai, giltinės, velniukai, daktarai, čigonai trepsėdami, garsiai dainuodami, barškalais mojuodami, „Kanapinį“ palaikydami, varė žiemą iš kiemo. Visas, per žiemą susikaupusias, blogybes vaikai atidavė „Morei„ ir blogybės, palydėtos persirengėlių šūksnių ,, Žiema, žiema, bėk iš kiemo!” iškeliavo… Išlydėję „Morę“ visi vaišinosi Užgavėnių blynais.

Mokytojos Rita, Dalia ir Natalja

Plačiau

,,Mūsų šokiai ir daina tau, šalele mylima!”

received_892187338553507Grupės ,,Pasakėlės” ugdytiniai, paminėdami Vasario 16-ąją, dalyvavo rytmetyje ,,Mūsų šokiai ir daina tau, šalele mylima!”. Vaikai susipažino su liaudies šokiais- rateliais, dainomis, tautosaka, tautiniais lietuvių liaudies drabužiais.

  Mokytoja Rita Pajaujienė

Plačiau

Šventinis rytmetis „Skrydis virš Lietuvos“

20230215_095648Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Tai mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. Vasario 15 dieną lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ vyko šventinis rytmetys „Skrydis virš Lietuvos“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šventės metu darželio vaikai sugiedojo  Lietuvos valstybės himną (Tautišką giesmę), prisiminė Lietuvos istoriją, kalbėjo apie tautos vienybę, gimtąją kalbą, nuostabią Lietuvos gamtą, dainavo daineles, džiaugėsi, kaip smagu gyventi laisvoje šalyje – Lietuvoje.

Darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai  piešė gražiausią lietuvišką  gamtovaizdį ir jiems labai puikiai pavyko tai padaryti. Darželyje  eksponuojami vaikų piešinių  darbai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Mokytojos Jolanta Liepis, Laima Čarienė

Plačiau

Projektinė veikla „Knygų pasaulis”

IMG_20230213_101003Vasario 13 dieną ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Kiškučiai” ugdytiniai, įgyvendindami mėnesio projektinę veiklą „Knygų pasaulis”, aplankė Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką. Vaikai apžiūrėjo bibliotekos erdves, jose esamas parodas, keliaudami knygų lentynų labirintu pateko į ,,stebuklingą“ senųjų knygų kambarį.  Išklausę pasakojimo apie bibliotekoje esamas knygas, jas skaitinėjo, vartė. Lankytis bibliotekoje vaikams labai patiko. Jie prižadėjo, kad būtinai čia vėl sugrįš su tėveliais.

Mokytojos Rasa ir Dalia

Plačiau

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS GALI BŪTI PRADEDAMAS TEIKTI NUO 5 METŲ

Elektrėnų lopšelis darželis „Pasaka“.Vadovaujantis Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, yra galimybė tėvams (globėjams) leisti vaikus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ankščiau: priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai, Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka         

( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr )  

įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.