Projektas ,,Sveikas kaip ridikas“

94b430790c1377b4af8f80869d0b3229Siekiant  aktyviai ir kūrybingai įgyvendinti sveikos gyvensenos veiklas, integruoti į ugdymo proceso organizavimą fizinio aktyvumo veiklas, lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė nusprendė prisijungti prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vykdomo projekto „Sveikas kaip ridikas“. Įgyvendinant projekto veiklas sieksime, kad projekto dalyviai, Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikai, būtų fiziškai aktyvūs kiekvieną dieną ne mažiau kaip 60 min.

Projekto trukmė – 2020 m. sausis – 2020 m. rugpjūtis.

Projekto organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Pagrindiniai projekto vykdytojai lopšelyje-darželyje „Pasaka“:

  • Zita Vaidelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Ovidijus Manomaitis, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas.

Projekto veiklų metu aktyviai ir kūrybingai įgyvendinsime sveikos gyvensenos veiklas, į ugdymo(si) proceso organizavimą integruosime fizinio aktyvumo veiklas, stiprinsime bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp tėvų ir pedagogų. Sieksime skatinti ugdytinių fizinį aktyvumą (ne mažiau nei 60 min. per dieną), įsijungsime į fizinį aktyvumą skatinančių ikimokyklinį ir pradinį ugdymą organizuojančių įstaigų tinklą.