Tėveliai, suskubkite pateikti prašymus dėl vaikų nemokamo maitinimo

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokami pietūs visose bendrojo ugdymo mokyklose bus skiriami mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Atkreipiame dėmesį, kad vienas iš mokinio tėvų (globėjų) dėl nemokamų pietų priešmokyklinukams ir pirmokams nevertinant pajamų, gali kreiptis į mokyklos (darželio), kurioje mokinys mokosi, administraciją (parašyto prašymo originalą turi pristatyti mokyklos darbuotojas į savivaldybės socialinės paramos skyrių) arba į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą, seniūniją pas socialinio darbo organizatorius ir užpildyti prašymą – paraišką.  Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu www.spis.lt.

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma.