Judanti klasė
lmz_logo1_page-0001
veliava
Priešmokyklinio ugdymo ankstinimas
Okredo
Futboliukas
Mūsų darželis Logo
pagalbavaikams
sveika_mokykla_logotipas_30M_sumazintas_RGB
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Pasaka“
Vaiko labui
Sveikatiada
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ bendruomenė
pienasvaisiai
Archyvas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS GALI BŪTI PRADEDAMAS TEIKTI NUO 5 METŲ

Elektrėnų lopšelis darželis „Pasaka“.Vadovaujantis Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, yra galimybė tėvams (globėjams) leisti vaikus ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ankščiau: priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai, Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka         

( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr )  

įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.