Okredo
NŠA
Mūsų darželis Logo
pagalbavaikams
Say hello
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigos „Pasaka“
Vaiko labui
Sveikatiada
LR ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Pasaka“ bendruomenė
Archyvas

SU ŠV. VELYKOM!

Nuoširdžiausi linkėjimai Šv. Velykų proga!

Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ bendruomenės vardu

Direktorė Aldona Ščiukaitienė

velykos